X

Bilişim sektöründe internet uygulamaları konusunda tecrübe sahibi ekibimizle, apartman ve site yönetimini kolaylaştırmak amacıyla 2010 yılı Mart ayında yeniden kurulan firmamızda çalışmalarımızı hızlandırdık. Apartman, site ve toplu konut yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yaptığımız yoğun bir tasarım ve geliştirme süreci sonunda e-Yöneticim web uygulamasını aynı yılın Temmuz ayında 20'ye yakın blok yönetimlerinin kullanımına sunmuş olduk.

Amacımız yöneticilerin deneyimli olsun veya olmasın kolaylıkla kullanabileceği ve hızla isteneni verebilecek hem güvenli hem de güvenilir bir sistem oluşturmaktı. Kat malikleri ve sakinlerin toplu yaşam alanlarında bilgiye istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilmelerini sağlamak için internetin sunduğu imkanlardan yararlanmak gerekiyordu. Platformdan bağımsız, internet üzerinden çalışan bir web uygulaması, müşteriye ek donanım, kurulum ve yedekleme gibi maliyetler de getirmeyecekti.

Bu amaçlar doğrultusunda e-Yöneticim, apartman ve site yöneticilerinin hesaplarını tüm detaylarıyla doğru ve zamanında takip edebilmelerini sağlayan bir online yönetim uygulaması olarak, aidat takip, gelir gider muhasebesi ve personel bordro ana modüllerinden oluşur. e-Yöneticim, apartman ve site yönetimi için gereken araçları sunmakla kalmaz, benzersiz bir web siteniz için gerekli tüm araçları da içerir. Yöneticiler sadece uygulama modüllerinde çalışmakla sınırlı kalmaz, aynı zamanda web sitesine yeni içerikler ekleyerek istedikleri gibi güncelleyebilirler.

Müşteri memnuniyetini temel alan çalışmalarımız sürekli olarak devam edecektir.